• header.jpg

לחצו על הקישורים או התמונות לקבלת פרטים נוספים אודות מכונות ספירת השטרות:

 

מכונה לספירת שטרות דגם G1-01 מכונה לספירת שטרות דגם J710A מכונה לספירת שטרות חכמה מדגם X7
     
  N-gene - מכונה לבדיקת שטרות מזויפים  
  מכונה לספירת שטרות N-Gene