• header.jpg

לחצו על הקישורים או התמונות לקבלת פרטים נוספים אודות מכונות ספירת המטבעות:

מכונה לספירת מטבעות דגם

AK-8603

 

מכונה לספירת מטבעות דגם

AK-8604

  מכונה לספירת מטבעות דגם C-2000R
   
         
    מכונה לספירת מטבעות ובדיקת מזוייפים דגם TM20    
    alt