• header.jpg

לחצו על הקישורים או התמונות לקבלת פרטים נוספים אודות מכונות ספירת ומיון המטבעות:

 

מכונה למיון וספירת מטבעות TM301 מכונה למיון וספירת מטבעות דגם AK8610 מכונה למיון וספירת מטבעות מדגם AK8608
מכונה לספירת מטבעות alt
     
מכונה לספירת מטבעות ובדיקת מזוייפים דגם TM201    
alt