• header.jpg

 מכונות ספירת שטרות ובדיקת יורו/דולר/ ש"ח:

 

  N-gene - מכונה לבדיקת שטרות מזויפים מכונה לספירת שטרות חכמה מדגם X7
  מכונה לספירת שטרות N-Gene